XILINX бағдарламалау ортасында VHDL тіліндегі бағдарламаны орындау