Карно картасында ІДНФ пен ІКНФ әдістерін қолданып тиімділіктерін салыстыру