Айнымалы логикалық сұлбаларды сипаттау және моделдеу