1.1 Сандық құрылғылардың базалық логикалық элементтері